Företaget

Eurodocs är nästa generations IT-företag som satsar kraften på smarta, innovativa och genomtänkta lösningar med fokus på affärsnytta. Sedan tre år tillbaka har vi medvetet arbetat fram nya lösningar som kan beskrivas med begreppet Web 2.0S där S:et står för säkerhet.

Vår affärsidé är att kombinera säkerhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Genom att tillföra en ny dimension till elektonisk identifiering, kryptering och digitala signaturer skyddar vi mot identitetsstölder, kortbedrägerier och förfalskning av viktiga dokument.

Vår strategi är att i likhet med bioteknik- och läkemedelsindustrin ta fram och utveckla nya affärsidéer som vi därfter skall kommersialiserar själva eller tillsammans med andra.

Företaget och några av utvecklingsprojekten befinner sig i ett intressant skede då vi ska tillföras externt kapital och ta in erfarna investerare. 

Du är välkommen att kontakta oss på info@eurodocs.se