Rektor höjde sonens gymnasiebetyg

En 19-åring från Uppsala söker till Umeå universitet med ett avgångsbetyg från gymnasiet som skrivits om i efterhand och förbättrats avsevärt. Justeringarna är gjorda av pappan - rektor vid en privat gymnasiskola som nyligen gått i konkurs.

Ett streck i betyget för genomfört projektarbete har ersatts med 100 poäng och omdömet MVG. Likaså har omdömet icke godkänd i Svenska B ändrats till godkänd, skriver Uppsala Nya Tidning.

Projektarbete
Enligt den ansvarige läraren deltog 19-åringen aldrig i projektarbetet och fick därför ett streck i betyget. Till UNT säger rektorn att hans son lagt ner en massa timmar på arbete med skolans intranät och att detta ska ses som ett projektarbete.

Omdömet godkänd i Svenska B skrevs upp efter det att sonen, efter terminens slut, fått utföra vissa uppgifter på uppdrag av rektorn.

Till UNT säger rektorn att sonen klarade provet och att han då kunde sätta betyget godkänt.

Ifrågasätts av lärare
Vid den privata gymnasiskolan som nyligen gick i konkurs fick ett 30-tal elever avgångsbetyg i våras. Flera lärare har enligt UNT ifrågasatt om betygen i realiteten är fullständiga och om eleverna gått klart de kurser som anges i betygen.

Rektorn ska uppmanat till att lägga in poäng från elevernas praktik för dem som saknade poäng på kurserna.

Till UNT säger rektorn att han validerat elevernas betyg, vägt in vad de lärt sig under sin praktik.

Ingen undervisning
En anställd vid gymnasieskolan har gjort anmälan till Skolinspektionen.

Den handlar enligt UNT om att elever fått betyg i idrott trots att det inte funnits någon undervisning i ämnet.

En av dessa eleverna är rektorns son, som fått 100 poäng och omdömet MVG.

I UNT förklarar rektorn att man i stället för idrottsundervisning haft idrottsdagar och bland annat varit på Fyrishof.

Som idrottslärare anges 19-åringens äldre bror, som även är vd vid gymnasieskolan.

(Källa: Google 2009-08-27)