Nätet tar nästa steg

Han brukar beskrivas som en av internets fäder. Nu räknar Vint Cerf med att internet tar nästa stora steg. Mobiler, tv-apparater, sensorer och mängder av andra apparater kopplas till nätet. Den förändringen blir ännu större än när datorerna kopplades ihop

Internets utveckling har varit så snabb och omfattande att man lätt tappar perspektivet. För även om internet idag är en fullständigt naturlig del av vardagen för alla som läser nyheter, bloggar, chattar, ägnar sig åt Facebook eller något annat så har det faktiskt funnits ett liv före internet.

Det är till exempel bara 16 år sedan den första webbläsaren i modern mening kom fram. Och det är bara ytterligare tio år sedan internet, som en del ser det, föddes. För då gick man över till TCP/IP, de kommunikationsregler som Robert Kahn och Vint Cerf tagit fram.

De ersatte ett tidigare kommunikationsprotokoll och byggde vidare på det arbete som både den amerikanska militären och olika forskningsinstitut hade gjort. Därför kan den som vill istället räkna internet som 40 år gammalt, fött när två datorer i USA kopplades ihop med varandra med en öppen teknik där informationen skickas i små datapaket.

I botten är det i vilket fall samma TCP/IP som ligger till grund för all kommunikation på internet även idag.

Vint Cerf, som numera är vice vd på sökföretaget Google och stoltserar med titeln ”Chief Internet Evangelist”, har förstås all anledning att vara nöjd med utvecklingen.

Men även om genomslaget för internet varit enormt så räknar han med att det blir än mer drastiska förändringar framöver. Och en av förklaringarna är att internet är skapat som ett väldigt öppet system.

– 99 procent av alla program och tjänster som vi kommer att använda via internet har inte utvecklats än. Eftersom nästan allt på internet handlar om mjukvara (dataprogram) blir det ändlöst. Det finns ingen gräns för hur mycket nytt man kan göra, säger Vint Cerf.

Men den verkligt stora förändring som nu är på gång handlar om att datakraften flyttar sig. Processorer och minnen blir ständigt bättre och det som en vanlig persondator klarade för några år sedan räcker det idag med en avancerad mobil för att klara.

– Även om skärmen är liten och knapparna små så är mobilen verkligen en dator. På Google räknar vi med att en stor del av alla människor kommer att använda mobilen för att nå våra tjänster framöver. På många ställen i världen blir mobilen både den första och enda vägen till internet.

Fast att mobilerna blir datorlika och ständigt anslutna till internet är bara ett steg. Vint Cerf tror även att vi ansluter våra tv-apparater, skrivare, värmepannor och de flesta andra tekniska apparater vi har i hemmen till internet.

– När allt ansluts till internet får du också möjlighet att koppla ihop apparater på ett nytt sätt. Varför ska du till exempel ha en särskild fjärrkontroll till tv:n? Den borde du kunna sköta med mobilen istället, säger Vint Cerf.

Hans tankar går ungefär så här. Om alla apparater ansluts till internet finns det ingen anledning att koppla ihop dem separat. Mobilen behöver inte kopplas ihop med datorn eller hårdiskspelaren med tv:n. Den som har rätt behörighet når istället alla sina apparater via internet.

– Det bästa av allt är att man då inte behöver vara i samma rum för att styra apparaterna. När jag är ute och reser kan jag till exempel via mobilen styra vilka filmer som ska spelas in på videon hemma.

Frågan är förstås om internet klarar allt det här. Systemet skapades trots allt i en tid, för inte alltför länge sedan, när datorerna stod i datarummen eller på skrivborden och när mobiler inte var någonting som berörde vanliga människor.

Att vi dagligen skulle se på video via internet och ständigt ha nätet tillgängligt i våra fickor var det få som kunde föreställa sig.

Men Vint Cerf köper inte den historieskrivningen. Redan i början av 1970-talet när han arbetade med att koppla ihop olika nät var mycket av det vi nu använder påtänkt och internets struktur anpassades till det.

– Det blev ett extremt flexibelt system som även framöver kommer att kunna göra nästan allt det vi vill det ska göra. Det internet du ser idag är till stor del detsamma som vi utformade för 30 år sedan. Det har bara blivit väldigt mycket större, snabbare och fått fler protokoll, säger Vint Cerf.

Med det sagt ser han ändå en rad stora förändringar framöver med internet.

Adresserna måste bli fler både för att kunna ansluta fler datoranvändare men främst för att alla mobiler och andra apparater ska kunna kopplas upp och få en egen adress. Frågan har diskuterats länge och det finns en färdig lösning som går under namnet IPv6. Men kostnaden får många att avvakta.

Nätet öppnas på bred front för människor som inte använder latinska alfabet. Mängder av nya tecken ska kunna användas.

Alla mobiler och datorlika mobiler ansluts till internet och börjar använda nya tjänster.

Kameror, termometrar och mängder av sensorer kopplas direkt till internet. Det ger helt nya möjligheter att samla in information om vad som händer omkring oss just nu.

De stora elsystemen kopplas ihop med internet så att man via nätet kan styra kaffekokare, värmepannor och andra apparater som drar mycket ström.

• Internet tar steget till rymden. Då kan vi dra mer nytta av den utrustning som finns kvar där ute. Det förutsätter nya protokoll som tar hänsyn till de enorma avstånden och till hur kommunikationen störs när himlakropparna rör sig.

Och så är det förstås det där med säkerheten, eller snarare bristen på säkerhet. Den drabbar oss i form av allt från virus till bedrägerier.

– Det ironiska är att när vi började arbeta med internet visste vi inte om det skulle fungera. Om vi då belastat systemet med funktioner för säkerhet var risken att det inte skulle gå alls. Nu är det alldeles uppenbart att vi måste göra något åt säkerheten, säger Vint Cerf.

Säkerheten ska, enligt Vint Cerf, förbättras genom allt från bättre webbläsare till nya identifieringslösningar. Den som använder internet måste helt enkelt på ett säkert sätt kunna tala om vem man är. Det är en förutsättning om nätet i längden ska kunna användas för exempelvis finanstjänster och myndighetskontakter.

– Om tekniken varit tillgänglig skulle jag ha sett till att varje apparat som kopplades upp på nätet var tvungen att identifiera sig. Men den möjligheten fanns inte, säger Vint Cerf.

 

FAKTA

De Byggde Internet

Klockan 14.20, 7 april 1983, är en historisk dag för internet i Sverige. Då tog internetpionjären Björn Eriksen emot det första e-postmeddelandet.
Sedan drev KTH och de andra svenska universiteten snabbt på. På statliga Televerket var intresset däremot lågt för internet. Det ledde så småningom också till att Tele2, genom Swipnet, blev den första svenska kommersiella internetoperatören.
Det är bara några av de saker man kan läsa om i ”De byggde internet i Sverige 1983-2009”. Boken har nyligen kommit ut i en andra upplaga som täcker även de senaste fem årens utveckling.

Vinton Cerf

Vinton Cerf har jobbat med internet hela sitt liv och ses som en av nätets skapare. En del av arbetet gjordes för den amerikanska militären, som la grunden för det som skulle bli internet. Han utvecklade också den första kommersiella e-posttjänsten för internet och har haft många uppdrag inom utvecklingen av internet.
Vint Cerf har fått mängder av utmärkelser för sitt arbete. I Sverige är han hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och under våren valdes han in som utländsk ledamot i IVA, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien. Till vardags är han vice vd och teknikvisionär på sökföretaget Google.