Kortbedrägerierna har minskat dramatiskt

 Färska siffror från Brottförebyggande rådet, Brå, visar att kort-bedrägerierna har dramatiskt minskat under det senaste halvåret jämfört med förra året.

– Träget arbete ger resultat - bankerna och handeln har gjort stora investeringar och lagt ner mycket arbete under årens lopp på att förbättra säkerheten och effektiviteten för kortbetalningar, säger Pär Karlsson, sakkunnig på Bankföreningen.

Ett trendbrott har skett när det gäller den negativa utvecklingen av kortbedrägerier. För första gången på flera år minskar de. Från augusti till november i år anmäldes 3 211 brott, motsvarande siffra för förra året var 4 884.

– Anledningen till minskningen är bland annat att bankerna och kortföretagen har infört säkrare kort – idag är åtta av tio bankutgivna kort försedda med chip – och att butikerna är försedda med säkrare betalterminaler där fler än hälften läser chip. Dessutom krävs det ofta vid köp på internet en särskild kod för att genomföra köpet, berättar Pär Karlsson.

Enligt Pär Karlsson är planen att alla kort och terminaler i butiker ska vara utbytta under nästa år till den säkrare chip-tekniken.

Rapport från Finansinspektionen
Enligt en rapport från Finansinspektionen, som presenterades nyligen, finns det en överdriven oro hos allmänheten för att drabbas av kortbedrägerier. Närmare hälften av de 2 900 privatpersoner som tillfrågades överskattar kraftigt risken att drabbas. Enligt Finansinspektionens beräkningar kan denna oro innebära att 10–15 procent färre kortköp görs i butik och så mycket som 20–25 procent färre direktbetalningar via internet.

– Det är olyckligt att så många överskattar risken, säger Pär Karlsson. Att använda kort som betalningsmedel är ett säkert och effektivt sätt att betala. Dessutom blir behovet av kontanter mindre.

Mängden kontanter som cirkulerar i Sverige är anmärkningsvärt stor. Värdet av utelöpande sedlar och mynt överstiger idag 100 miljarder kronor. Jämför man Sverige med de övriga nordiska länderna använder svenskarna mer kontanter och gör färre korttransaktioner.

– Ju mer vi handlar med kontanter desto större är risken för rån mot banker, butiker och värdetransporter. Dessutom kostar hanteringen av kontanter samhället cirka 11 miljarder kronor årligen, avslutar Pär Karlsson.