Organisationer vill ha säkert register för bostadsrätter

Betydelsen av bostadsrätter som bostadsform ökar och deras värden stiger. Bankföreningen samt flera bostadsrätts- och mäklarorganisationer uppmanar nu regeringen att inrätta ett statligt register över bostadsrätter, för att få en säkrare hantering av panter och överlåtelser.

När en bostadsrättsköpare beviljas bolån tar banken bostadsrätten som pant. Uppgifterna om pantsättning ska föras in i lägenhetsförteckningen av den enskilda bostadsrättsföreningen, en av de nära 25 000 som finns i landet.

Det har dock förekommit att uppgifterna i registret är inaktuella, felaktiga eller att pantsättningen helt enkelt inte har noterats, vilket kan ställa till problem både för köparen och säljaren av bostaden samt för kredit-givaren.

- Hanteringen av uppgifter om ägarförhållanden och pantsättningar kräver stor noggrannhet och kompetens. Det kan vara svårt för bostadsrätts-föreningar, särskilt de som inte är knutna till professionella förvaltare, att alltid uppfylla de kraven, säger Tomas Tetzell, chefsjurist på Bankföreningen.

Förslag finns redan 
När allt fler bor i bostadsrätter samtidigt som priserna gått upp har behovet av tillförlitligt register ökat. Hushållen hade i september 2009 lånat 429 miljarder kronor med bostadsrätter som säkerhet, en fördubbling på bara några år, enligt Statistiska centralbyrån. Det finns 800 000 bostadsrätter i landet och en tiondel av dem överlåts under ett år. Pantsättning av villor noteras redan i ett statligt register (fastighetsregistret).

Frågan om inrättande av ett bostadsrättsregister har utretts i olika omgånger under flera år, senast 2007 då en statlig utredare lade fram ett förslag till register som skulle föras av Lantmäteriet. Bankföreningen och organisationerna som den gången biföll förslaget uppmanar nu regeringen att ta fram det igen och skyndsamt färdigställa ett konkret förslag.

Publicerad den 21 december 2009

Källa Bankföreningen (http://www.bankforeningen.se/web/bf.nsf/$all/F01BC4B9F32C5853C1257693005B3C4A?open)