Nya fonder behövs

Under påsk publicerade en ohelig allians ett inlägg på DN debatt om behovet av nya riskkapitalfonder. Bland förslagsställarna fanns SEBs ordförande Marcus Wallenberg, IF Metalls ordförande Stefan Löfdén och Ingenjörsvetenskapsakademiens vd Björn O Nilsson.

Artikelförfattarna vill göra något åt det välkända problemet att nystartade företag i Sverige sällan får den tillgång på kapital och kunskap de behöver för att kunna växa och bli stora. Svensk forskning står hyfsat stark i internationell jämförelse, men förmågan att skapa innovativa företag baserad på den forskningen är under all kritik.

Historien kantas av offentliga initiativ inom området. Atle och Bure, Sjätte AP-fonden, Almi Företagspartner, Innovationsbron, regionala satsningar som Stockholm Innovation and Growth och Science Parks i nästan varje centralort.

Lösningen, menar förslagsställarna, är att skapa riskkapitalfonder som finansieras av staten tillsammans med internationellt institutionellt kapital och leds av ”management team” bestående av erfarna entreprenörer och riskkapitalister.

Det handlar om att med statliga medel sänka den finansiella risken för privata kapitalförvaltare och riskkapitalister – och minimera de negativa effekter som följer med statlig inblandning.

Hur kan en kapitalets banérförare som Marcus Wallenberg argumentera för det här som ett område värt att investera skattekronor i? Om investeringar i såddföretag är så bra, varför investerar inte han och andra kapitalister själva?

Hur kan en rörelsens man som Stefan Löfdén argumentera för att statens pengar ska användas till att subventionera kapitalister som inte vågar ta risk?

Svaret är att när det gäller såddföretag har den svenska modellen misslyckats. Ett repressivt skattesystem, brist på rika riskvilliga privatpersoner, en näringslivskultur fokuserad på stora företag, för att nämna några bidragande faktorer.

Statligt riskkapital behövs och en modell som samlar anhängare med så skilda intressen som Wallenberg och Löfdén är värd att utveckla.

 

(Källa Computer Sweden 2010-04-13) http://computersweden.idg.se/2.2683/1.309742/nya-fonder-behovs