Symantec: Här är största hoten på internet

2,9 miljoner hot mot nätsäkerheten skapades bara under 2009, en ökning med 71 procent jämfört med 2008. Det skriver säkerhetsföretaget Symantec i en färsk rapport.

"Attackerna har förfinats och gått från att vara simpla bedrägerier till att bli sofistikerade spionkampanjer som riktar sig mot några av världens största företag och myndigheter", säger Per Hellqvist, säkerhetsexpert på Symantec i ett pressmeddelande¨, enligt di.se.

De vanligaste hoten mot nätanvändarna i Norden var ifjol trojaner, som stod för 71 procent av de uppmätta hoten. Bara 4 procent var virusrelaterade. Nästan hälften av alla observerade webbattacker skedde under 2009 mot program som visar pdf-filer.

Så många som 75 procent av alla företag råkade under 2009 ut för någon form av nätattack. Exempel på vanliga hot under 2009 var Sality.AE-viruset, Brisv-trojanen och SillyFDC-masken.

Mozilla Firefox har överlägset flest nya sårbarheter, hela 169 till antalet, enligt Symantecs rapport.

Totalt skickades 107 miljarder skräp- eller spammeddelanden under 2009, skriver di.se.

(Källa: DI.se 2010-04-20)