Direktupphandling för 300 miljarder

Så mycket som 60 procent av den totala upphandlingen i Sverige ligger utanför avtal. Det säger Fredrik Tamm, VD på konsultbolaget DoubleCheck, vars uppgift är att granska upphandlare och leverantörer inom offentlig upphandling.

 

500 miljarder kronor upphandlas det för varje år i Sverige. Det är en stor andel av statens skattemedel som går till detta, och det är viktigt för alla inblandade att det går rätt till. DoubleCheck tar fram rapporter som synliggör företag som inte sköter sina ekonomiska eller legala åtaganden. Inledningsvis gås uppdragsgivarens leverantörsreskontra igenom för att säkerställa att rätt information finns om bolagen. Därefter jämförs leverantörerna mot olika register, bland annat Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Svensk Handel med flera.

Enligt Fredrik Tamm finns det inga hårda fakta som styrker att så stor andel som 60 procent är direktupphandling, men det är den slutsatsen han drar efter att ha granskat, och bedömt, ett tvärsnitt av de faktiska utbetalningar som gjorts inom alla kommuner, verk och myndigheter sedan 2 år tillbaka.
Det är alltså svårt att göra en exakt bedömning, och därför välkomnar han den nya regel, med gemensamt tröskelvärde för hela landet, som förväntas träda i kraft 1 juli 2010.
– Det är bra, för det innebär att att det blir lika villkor för alla, säger Fredrik Tamm. Alla leverantörer kommer att behandlas lika, och det blir klarare regler. I kombination med Konkurrensverkets utökade uppdrag att kunna utkräva marknadsskadeavgift. Konkurrensen blir rättvisare med klarare spelgregler.

Kontroll mot fusk
De som arbetar inom DoubleCheck har arbetat med offentlig upphandling på båda sidor. Det vill säga att de har suttit på leverantörssidan och sålt både varor och tjänster till offentlig förvaltning. Granskningen av de faktiska utbetalningar som gjorts, ska bidra till att öka insikten om hur det ser ut i den löpande ekonomin i förvaltningen. Därmed ökar också möjligheterna att göra genomarbetade leverantörsanalyser, och ringa in de leverantörer som är mindre seriösa och försöker fuska, men det går dessutom att utreda vilka risker som finns med att anlita olika leverantörer, menar Fredrik Tamm.
Det finns en annan siffra som säger att en fjärdedel av den totala omsättningen skulle vara direktupphandlingar, men enligt Fredrik Tamm är den siffran långt ifrån korrekt:
– Det stämmer inte enligt de uppgifter vi har. Att döma av de faktiska utbetalningar som gjorts, och som vi har granskat, så är den troligaste siffran att 60 procent är direktupphandlingar, även om ingen tror oss när vi säger det.

Trafikverkets upphandlingar
Trafikverket är det nya namnet på Vägverket och Banverket som slogs ihop till ett verk vid årsskiftet. Med tanke på att den totala summan som omsätts varje år i offentlig upphandling är omkring 500 miljarder, så står Trafikverket för knappa 18 miljarder totalt. Det fördelas på följande sätt: Projekteringsarbeten och vägbyggnads-, drift- och underhållsentreprenader utgör cirka 15 miljarder kronor och varor och övriga tjänster står för cirka 2 miljarder.
Enligt Ulf Backström, upphandlingschef i bland annat konsultfrågor vid Trafikverket, går det inte att bena ut hur mycket av den summan som är direktupphandlat.
– Vi kan se att 12 miljarder går till kärnverksamheten som är ren vägentrepenad, dvs byggande och drift av vägar, men vi har inga uppgifter om hur mycket av det som är direktupphandlat, menar han.
Även om uppgifterna om andelen direktupphandlingar inte går att precisera, så är Trafikverkets hemsida fullmatad med övriga uppgifter om verkets upphandlingar.
(Källa: Offentliga affärer 2010-04-14)