Sluta diskriminera invandrarföretag

Debattören: Svenska myndigheter försvårar för entreprenörer med utländsk bakgrund

Souheil Bcheri, har förlorat sitt företag Eurodocs, till föl

Souheil Bcheri, har förlorat sitt företag Eurodocs, till följd av en långdragen rättsprocess mot Skatteverket. Företagare med utländsk bakgrund möter oftare hinder i sitt företagande än svenskfödda företagare, enligt Maroun Aoun. Denna bild är ett MONTAGE

Vi närmar oss valrörelsen där jobb och sysselsättning kommer att stå i centrum. Därför är det viktigt att inte glömma bort den grupp av entreprenörer som representerar en femtedel av väljarkåren och som sysselsätter fler än 250 000 personer. Företagare med utländsk bakgrund spelar en väsentlig roll för samhällsekonomin. Samtidigt som gruppen oftare möter hinder i sitt företagande än svenskfödda företagare.

Ett exempel är hur processen kring offentlig upphandling slår – få invandrarföretagare deltar i upphandlingar, och försvinnande få vinner dem. Nyligen kunde vi i nyhetsflödet ta del av hur ännu en småföretagare med utländsk bakgrund förlorat sitt företag, Eurodocs, till följd av en långdragen rättsprocess mot en myndighet som brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

I det här fallet handlade det om ett framgångsrikt företag i IT-säkerhetsbranschen. Trots att företagaren vunnit i flera instanser valde myndigheten att driva ärendet vidare. Förutom att det stal tid och kraft, som kunde lagts på annat, medförde rättsprocessen stora kostnader för den enskilde företagaren, som till slut tvingades ge upp inför överheten.

Det är vad som händer när David ställs mot Goliat i det verkliga livet. Situationen är inte heller unik. I stället för att bejaka entreprenörer i deras satsningar på att driva och utveckla sina företag tycks beslutsfattare och tjänstemän framställa hinder till att nya jobb skapas. Det var en anledning till bildandet av stiftelsen Internationella företagare i Sverige (IFS) för 14 år sedan. Landets första integrationsprojekt med fokus på företagande och entreprenörskap.

Enligt Domstolsverket har antalet fällande domar mot myndigheter, kommuner och landsting som bryter mot LOU mer än fördubblats sedan 2007. Förra året uppgick de till 527 fällande domar. Det är siffror som talar för att det är något som är fel i dagens offentliga upphandlingssystem. Men detta bekymmer är bara en del av problemet. Vi måste också på allvar debattera frågan varför anbudsförfarandet, såsom det är utformat i dag, slår extra hårt mot gruppen invandrade företagare. Det gäller också generellt för företagandets villkor och förutsättningar.

Sverige har en relativt stor invandrad befolkning med över 1,6 miljoner människor med rötter i andra delar av världen. Cirka 70?000 företag drivs i dag av företagare med utländsk bakgrund. Trots svårigheter med bristande affärskontakter visar en betydande andel av dessa företagare en stark vilja att växa och anställa. Varje år väljer också 10?000 personer med utländsk bakgrund att starta eget.

Samtliga partier har meddelat olika ambitionsnivåer när det gäller att satsa på företagare med utländsk bakgrund. Samtidigt vet vi som arbetar dagligen med frågor kring entreprenörskap att konkreta åtgärder och långsiktighet är avgörande för att vi ska kunna förändra attityder och skapa förutsättningar för ökat företagande i vårt land.

Det krävs helt enkelt att partierna tydligt visar hur dessa insatser ska se ut under kommande mandatperiod. Här några punkter som vi inom IFS anser angeläget att partierna tar till sig:

  Se till att bryta trenden med myndigheter som inte följer lagen om offentlig upphandling. Stycka upp stora upphandlingar i flera mindre och förenkla förfrågningsunderlaget.

  Satsa på ett mentorskapsprogram för ökad export, där invandrarföretagarnas kompetens i form av kunskap om språk, kultur och nätverk tas tillvara.

  Genomför en rejäl informationssatsning för att öka antalet kvinnliga invandrarföretagare.

Sedan 2007 är IFS integrerat med Almi företagspartner, vilket har underlättat finansieringen avsevärt för tusentals nya invandrarföretagare. Tar partierna till sig våra förslag får vi många tusen till.

Maroun Aoun

 

Maroun Aoun. Vd, Stiftelsen internationella företagare i Sverige, IFS.

 

 

 


 

Var finns jobben? Under två veckor lyfter Aftonbladet valets största fråga. För många invandrare är enda vägen till ett jobb att starta eget. Dagens debattör menar att utlandsfödda företagare ofta missgynnas, inte minst vid offentliga upphandlingar.

 
(Källa: Aftonbladet Debatt: 2010-04-24) http://www.aftonbladet.se/debatt/article7013658.ab