Hälften av unga har utsatts för facerape

Nästan alla unga svenskar använder Facebook. Hälften av dem har råkat ut för en facerape, vilket innebär att Facebook-kontot kapas av någon annan som skriver elaka eller "roliga" saker i ens eget namn. Det visar Datainspektionens senaste ungdomsundersökning.

 

För fjärde gången har Datainspektionen låtit undersöka ungdomars inställning till integritet i allmänhet och integritet på Internet i synnerhet. Undersökningen visar att nästan alla svenska ungdomar använder Facebook och att närmare hälften av de tillfrågade har råkat ut för facerape, vilket innebär att Facebook-kontot kapas av någon annan som skriver elaka eller "roliga" saker i ens eget namn.

Enligt Kairos Future, som genomfört undersökningen på uppdrag av Datainspektionen, har de som utsatts för facerape också i högre utsträckning använt klagomålsfunktioner på communities vilket tyder på att många upplever en facerape som kränkande. Samtidigt pekar undersökningen på att var tredje ung som använt en klagomålsfunktion inte tycker att de får tillräcklig hjälp.

- Även om alltför många inte får tillräcklig hjälp, visar undersökningen att det ofta lönar sig att klaga. Om vi ska lyckas med att minska kränkningarna på nätet är det viktigt att tydligt reagera på upplevda kränkningar, både till den som publicerat kränkningen och till sajten där uppgifterna publiceras, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Undersökningen visar även att närmare 4 av 10 har råkat ut för att någon har lagt ut bilder på dem på Internet mot deras vilja. 23 procent, eller närmare var fjärde ung, har råkat ut för sexuella trakasserier på nätet.

- Det är oroande att samhället inte kommit till bukt med den här allvarliga formen av kränkning på Internet, säger Göran Gräslund.

Förra året lanserade Datainspektionen sajten Kränkt.se som riktas till unga och som ger tips och råd om hur man kan gå tillväga om man blivit kränkt på nätet. På webbplatsen finns en sektion om vad man kan göra för att undvika att bli utsatt för facerape.

Fler fakta från undersökningen

23 % anser att föräldrarna har koll på vad de gör på nätet

43 % har medvetet dolt något de gör på Internet för föräldrarna

Det har skett en dramatisk ökning av antalet unga som lägger upp videoklipp på sig själv på nätet, från att var femte ung gjorde det år 2007 till att närmare hälften gör det nu

Närmare hälften av de tillfrågade undviker att skriva vissa saker på Internet som skulle kunna vara en nackdel senare i livet

Det blir allt vanligare att man kollar upp mer eller mindre ytliga bekanta på Internet. Färre än en av tio kollar aldrig upp andra via Internet

66 % tror att myndigheter övervakar vad de skriver på nätet. 49 % tror att myndigheter övervakar vad de skriver i sina mejl

 

 

(Källa: Datainspektionen, 2011-01-28 http://datainspektionen.se/sv/press/nyheter/halften-av-unga-har-utsatts-for-facerape/