80 kameror övervakar Malmö-skolas elever

Datainspektionen har inspekterat en skola i Malmö som har 80 kameror som övervakar eleverna. Skolan har efter problem med bland annat skadegörelse och bråk infört rastvakter och bättre låssystem men har inte utvärderat om dessa åtgärder gett effekt innan kameraövervakningen införts.

I oktober 2008 konstaterade Datainspektionen att kameraövervakningen på Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium i Malmö var kränkande för eleverna och förelade skolan att upphöra med kameraövervakningen under dagtid. Skolan hade då 29 övervakningskameror.

Datainspektionen har nu kontrollerat om kameraövervakningen upphört på skolan. Enligt Utbildningsnämnden i Malmö, som är ansvarig för skolans kameraövervakning, utsattes skolan för brand, inbrott, vandalisering och att icke behöriga personer kom in på skolan när kamerorna stängdes av i början av oktober 2008. Kamerorna på skolan slogs därför på igen bara några dagar senare i oktober 2008.

När Datainspektionen inspekterade skolan förra året fanns 55 övervakningskameror riktade mot platser dit allmänheten inte har tillträde, det vill säga nästan dubbelt så många som vid inspektionen 2008. Sedan inspektionen förra året har ytterligare kameror installerats och totalt har skolan nu ett 80-tal övervakningskameror.

- Skolans elever är utsatta för en synnerligen omfattande kameraövervakning där omkring 80 övervakningskameror registrerar vad som sker innanför skolans väggar, säger Erik Janzon som leder det team på Datainspektionen som granskar områdena vård, forskning och utbildning.

Sedan 2008 har skolan vidtagit ett antal åtgärder för att stävja problemen på skolan, som exempelvis rastvakter, uppgraderade låssystem, färre entréer till skolans lokaler, grindar kring skolgården och inbrottslarm.

- Tyvärr har skolan inte utvärderat om dessa åtgärder har gett effekt, utan har samtidigt utökat sin kameraövervakning. Det gör det i princip omöjligt för skolan att ta reda på om kameraövervakningen verkligen behövs. Och kameraövervakning av den här omfattningen är bara laglig om det går att påvisa att den är nödvändig, säger Erik Janzon.

Datainspektionens bedömning är att 28 av skolans övervakningskameror därför bör stängas av under dagtid för att skolan ska kunna utvärdera de andra åtgärder som vidtagits. 21 andra kameror är tidsstyrda och är bara aktiverade efter skoltid, på kvällar och nätter, och är därmed lagliga att använda. Datainspektionen kan inte kommentera de 25 kameror som tillkommit efter förra året inspektion och har heller inget att säga om fem kameror som övervakar områden som eleverna inte har tillträde till.

- Skulle skolan ha fortsatta problem trots de övriga åtgärder som vidtagits, kan det dock i framtiden vara motiverat med ytterligare kameraövervakning.

Läs Datainspektionens beslut i pdf-format

 

(Källa: Datainspektionen  2011-02-16) www.datainspektionen.se