Allvarliga problem kan motivera skolas kameraövervakning

Datainspektionen har granskat kameraövervakningen i sju skolor. Mycket av den övervakning av eleverna som sker inomhus under dagtid strider mot reglerna i personuppgiftslagen men det finns även exempel då övervakningen är befogad.

Datainspektionen har genomfört sin hittills största granskning av kameraövervakning i skolor, på arbetsplatser och i flerbostadshus och redovisar nu resultatet från inspektioner av sju skolor runt om i landet. Myndigheten genomförde en liknande granskning av skolor 2008 och kan konstatera att det finns fortsatta brister när det gäller skolors användning av övervakningskameror.

- Flertalet kameror som vi undersökt måste stängas av under skoltid, säger Ulrika Harnesk som lett Datainspektionens granskningsprojekt.

Det finns flera orsaker till att kamerorna inte får vara påslagna under skoltid. I vissa fall har skolan inte kunnat påvisa att det finns en problembild som motiverar övervakningen, i andra fall har skolan inte undersökt om problemen kan lösas på andra sätt som innebär ett mindre ingrepp i elevernas personliga integritet. Vissa kameror har riktats så att de övervakar stora ytor som uppehållsrum och elevcafé som används för elevernas sociala umgänge vilket gör att elevernas normala förehavanden och vanor riskerar att övervakas.

Vid en av skolorna fanns övervakningskameror som var dolda.

- Dold kameraövervakning betraktas som ett mycket allvarligt intrång i elevernas personliga integritet.

Ett antal övervakningskameror följer dock reglerna i personuppgiftslagen. De är riktade mot avgränsade områden i en skola som haft allvarliga problem med våldsbrott och omfattande stölder under dagtid, och där man först provat alternativa lösningar.

– Upprepad skadegörelse, våldsbrott och stölder är rimliga motiv för att överväga kameraövervakning i skolor även dagtid, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Läs Datainspektionens beslut - John Bauergymnasiet, Stockholm

Läs Datainspektionens beslut - Apalbyskolan, Västerås

Läs Datainspektionens beslut - Bäckbyskolan, Västerås

Läs Datainspektionens beslut - Djäkneparkskolan, Norrköping

Läs Datainspektionens beslut - Ektorpskolan, Norrköping

Läs Datainspektionens beslut - Söderporten, Norrköping

Läs Datainspektionens beslut - Cybergymnasiet i Göteborg

Läs mer om kameraövervakning i skolor

 

Kammarrätten om kameraövervakning inomhus i skolor
I januari i år meddelade Kammarrätten i Stockholm två domar rörande kameraövervakning inomhus i skolor. Rätten anser att kameraövervakning av lektionssalar, korridorer och liknande utrymmen generellt sett måste betraktas som ett intrång i elevers och skolpersonals personliga integritet. "För att kameraövervakning inte ska vara kränkande enligt personuppgiftslagen ska det stå klart att det finns ett påtagligt behov av en sådan övervakning och att alternativa åtgärder prövats men visat sig vara otillräckliga. Behovet av övervakning ska också väga tyngre än de enskildas integritetsintresse", skriver Kammarrätten i Stockholm i ett pressmeddelande.

För mer information kontakta:
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Projektledare Ulrika Harnesk, tfn 08-657 61 25
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

 

Tipsa om det här pressmeddelandet på Facebook

Klicka här om du inte längre vill prenumerera på Datainspektionens pressmeddelanden.

 

Datainspektionen är en myndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Vill du veta mer om vår verksamhet besök gärna vår webbplats: http://www.datainspektionen.se