Vårdgivare förbättrar informationen till patienterna

Datainspektionen har granskat två vårdgivare som tidigare brustit i sitt sätt att informera patienterna om att deras journaluppgifter kan lämnas ut till andra vårdgivare. Myndigheten konstaterar att bristerna nu är åtgärdade.

I februari i år riktade Datainspektionen kritik mot två vårdgivare som använder så kallad sammanhållen journalföring för att lämna ut patientjournaler till andra vårdgivare och ta del av andra vårdgivares journaler. Granskningen visade att det fanns brister i hur de två vårdgivarna informerade sina patienter om den sammanhållna journalföringen.

Datainspektionen kan dock nu konstatera att bristerna är åtgärdade och ger därmed klartecken till vårdgivarna att fortsätta med utbytet av patientinformation.

- Sammanhållen journalföring kan förenkla och höja kvaliteten på vården men det är viktigt att vårdgivarna informerar sina patienter om vad detta informationsutbyte innebär. De här två vårdgivarna är goda exempel på hur patienterna informeras enligt kraven i patientdatalagen, säger Maria Bergdahl som lett granskningen.

Läs Datainspektionens beslut - Achima Care i Eskilstuna

Läs Datainspektionens beslut - Legevisitten (tidigare Nynäs Vård)

(Källa: Datainspektionen 2011-04-19)