Så ska Intel dominera molnet

Att erbjuda heltäckande säkerhetslösningar är en del av Intels strategi för att ta över molnet.

Satsar säkert. Girish Juneja är ansvarig för identitetshantering på Intels mjukvarudivision. För honom hör säkerhet och hårdvara ihop. ”Man måste välja områden att satsa på”, säger han.

Processorleverantören Intel är väl medveten om att det inte räcker med processorer för att behålla den ledande ställningen på it-marknaden. Därav den senaste tidens säkerhetssatsning, där bland annat McAfee och Nordic Edge förvärvats.

Varför tar inte Intel steget och blir en heltäckande plattformsleverantör?

– Man måste välja områden att satsa på. Säkerhet och hårdvara hör ihop, säger Girish Juneja, ansvarig för identitetshantering på Intels mjukvarudivision.

Ett exempel på säkerhetssatsningen är Identity Protection Technology, IPT. Det innebär att stöd för behörighetshantering finns inbyggt i processorer i Corefamiljen.

Innebär inte det att datorer med andra processorer än Intels är utelåsta från säkerhetslösningarna?

– Vår strategi är inte att bygga silos. IPT-funktionerna finns där för dem som vill utnyttja dem, även för andra säkerhetsföretag, säger Girish Juneja.

Han delar in säkerhetsmarknaden i två områden. På engelska heter de trust och threat, alltså förtroende och hot. Förtroende inbegriper identitetshantering och behörighetskontroll. Hot innefattar bland annat antivirus och intrångsskydd. Nordic Edge finns på förtroendesidan, medan McAfee finns på hotsidan.

Vid ett event nyligen i Stockholm nämnde Girish Juneja ett tiotal säkerhetsprodukter, varav Cloud Access 360 är det första resultatet av samarbetet mellan Intel och Nordic Edge.

Det är en produkt som tar ett brett grepp på identitetshantering och relaterade områden i molnmiljöer. Intel och Nordic Edge har bidragit med var sin del.

Identitetshantering i molnet bjuder på nya utmaningar. En är att hantera behörigheter som sträcker sig över flera moln, både publika och privata. Om användare och applikationer ska kunna arbeta sömlöst över flera moln krävs mekanismer för att kontrollera behörigheterna. I satsningen på att skapa sådana lösningar ses Nordic Edge som nyckeln till Intels framgångar.

Vad gör Intel mer inom säkerhet? Påverkar det till exempel företagets utvecklarprodukter?

– Det görs en del säkerhetskontroller i våra kompilatorer. Det är naturligtvis viktigt att hitta problem tidigt i utvecklingsprocessen, det blir mycket billigare att åtgärda dem då. Men det är ett arbete som måste göras av alla leverantörer. Alla måste förbättra sig

 

(Källa: Computer Sweden 2011-04-19 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.380710/sa-ska-intel-dominera-molnet)