Datainspektionen - Kameraövervakning av portar endast tillåten i undantagsfall

Kameraövervakning av portar endast tillåten i undantagsfall

Datainspektionen har granskat kameraövervakningen i ett antal hyreshus och konstaterar att det endast vid allvarliga problem är tillåtet att övervaka entréer och trapphus.

Datainspektionen har inspekterat kameraövervakningen i hyreshus i Stockholm, Göteborg och Västerås. Myndigheten har särskilt granskat kameraövervakning i husens entréer.

- Generellt sett är det inte tillåtet att kameraövervaka entréer och trapphus i hyresfastigheter eftersom det gör det möjligt att kartlägga hyresgästers vanor och bekantskapskrets, säger Hans Kärnlöf som är jurist på Datainspektionen och som deltagit i projektet.

Det finns dock undantag, till exempel om ett trapphus blivit tillhåll för obehöriga som begår brott eller skadegörelse eller hotar de boende. I ett par av hyresbostäderna godkändes kameraövervakningen i trapphus men en av de granskade värdarna föreläggs dock att upphöra med kameraövervakning av entréer eftersom värden inte kunnat påvisa att problemen varit tillräckligt allvarliga.

Under 2010 tog representanter från Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen fram en branschöverenskommelse som tydliggör den bedömning som värdar måste göra om de överväger att kameraövervaka hyreshus. Branschöverenskommelsen har kontrollerats och godkänts av Datainspektionen.

Läs Datainspektionens beslut - Svenska Bostäder (pdf-format)

Läs Datainspektionens beslut - Mimer (pdf-format)

Läs Datainspektionens beslut - Poseidon (pdf-format)

Se även pressmeddelande Tydligare regler för kameraövervakning i hyreshus (april 2010)

Läs branschöverenskommelsen i pdf-format

(Källa: Datainspektionen: 2011-06-28)