Datainspektionen - Tillåtet med kameror som inte syns för att stoppa sabotage på sjukhus

Tillåtet med kameror som inte syns för att stoppa sabotage på sjukhus

För att komma åt sabotaget av sterilförpackningar på ett sjukhus kan det vara motiverat att komplettera den vanliga kameraövervakningen med kameror som inte syns.

Datainspektionen har genomfört en bred granskning av kameraövervakning på arbetsplatser. En av de undersökta arbetsplatserna är Danderyds sjukhus. På sjukhuset har man haft stora problem med sabotage av sterila förpackningar. Sjukhuset har därför kompletterat sin vanliga kameraövervakning med kameror som inte syns.

- Normalt är lagen mycket restriktiv till övervakningskameror som inte tydligt syns. Utgångspunkten är att personalen ska veta om att de är övervakade. Men med tanke på de exceptionella omständigheterna och de allvarliga risker som sabotaget av sterilförpackningar medför så är det motiverat även med de kameror som inte syns, säger Lars Söderberg som lett granskningen av sjukhuset.

Myndigheten har även undersökt kameraövervakningen hos Coop, Lidl, Ikea och Posten. Flera av arbetsplatserna har ett stort antal övervakningskameror. Merparten av kamerorna regleras av lagen om allmän kameraövervakning. De kameror som granskats av Datainspektionen är dock uppsatta på platser där kunder och annan allmänhet inte har tillträde.

Datainspektionen konstaterar att kameraövervakningen som granskats i stort följer reglerna i personuppgiftslagen.

- För kameraövervakning i exempelvis skolor krävs typiskt sett att man kan dokumentera att man haft problem och incidenter som motiverar övervakningen. I varuhus som de som vi nu granskat är det dock ofta godkänt att installera kameraövervakning även om man inte haft några tidigare incidenter. Detta eftersom denna typ av varuhus generellt sett riskerar att utsättas för stöld eller rån, säger Salomeh Fanaei som är en av de jurister som utfört granskningen.

Datainspektionen har dock förelagt Ikea att ta bort en av sina övervakningskameror som är riktad mot en varumottagning som sällan används men där det även finns en uteplats med sittgrupp för anställda som tar rast.

Baserat på erfarenheterna från granskningarna har Datainspektionen tagit fram ett informationsblad som klargör reglerna för kameraövervakning på arbetsplatser. Informationsbladet kan hämtas kostnadsfritt på myndighetens webbplats.

Läs det nya informationsbladet om kameraövervakning på arbetsplatser

Läs mer om starten av projektet

Läs mer om granskningen av skolor

Läs Datainspektionens beslut för Danderyds sjukhus i pdf-format

Läs Datainspektionens beslut för Posten i Härryda i pdf-format

Läs Datainspektionens beslut för Posten Logistik i Göteborg i pdf-format

Läs Datainspektionens beslut för Coop i pdf-format

Läs Datainspektionens beslut för Ikea i pdf-format

Läs Datainspektionens beslut för Lidl i pdf-format

(Källa: Datainspektionen 2011-06-20)