Vervas referenser är ett stort skämt

Verva la mycket stor vikt vid referenserna i sin senaste konsult- upphandling, men bristerna är allvarliga.

Fler anbudsgivare vill konkurrera om Vervas ramavtal. Men då måste upphandlingarna bli bättre. IT&Telekomföretagen inom Almega har intervjuat flera leverantörer som har deltagit i Vervas ramavtalsupphandlingar. De tecknar en egendomlig bild av upphandlingarna och referenstagningen upplevs vara mest bisarr.

Verva la mycket stor vikt vid referenserna i sin senaste konsultupphandling, men bristerna är allvarliga. Referenserna tas av en underleverantör och referensgivarna inte alltid att förfrågan kommer från Verva. Flera referenser nås inte av frågorna, ibland hindrade av spamfilter, ibland stoppade av administratörer.

En referens får bara användas i ett anbud. Det leder till huggsexa och drabbar inte sällan mindre leverantörer. Referens med marginellt it-kunnig verksamhetsansvarig får samma betydelse som en it-expert på en myndighet.

Referensbetyg anges från ett till åtta. Definitionen på respektive värde är otydlig, och leder till individuella tolkningar. Vissa referensgivare har som princip att aldrig ge högsta betyg, andra ger mer eller mindre regelbundet högsta betyg.

Referenser tas på individer, inte på företag. I konsultbranschen kommer och går anställda; företagets förmåga att hantera problem och att täcka upp behov borde vara minst lika intressant.

Vid årsskiftet tar Kammarkollegiet över Vervas upphandlingar. Om de ska bli bättre måste referenstagningen ändras.

Klargör därför: Vad ska referenserna ge svar på? Hur kan referenstagningen underlättas för anbudsgivare och referensgivare? Hur kan man säkerställa att företag inte slås ut på grund av missar hos en referens? Hur säkerställs att mindre leverantörer inte diskrimineras?

IT&Telekomföretagen har erbjudit ett samarbete kring dessa frågor för att referenser faktiskt blir ett seriöst instrument, inte ett skämt!

Mikael von Otter

IT&Telekomföretagen inom Almega

(Källa: Upphandling 24.idg.se 2008-10-25)

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.188071/vervas-referenser-ar-ett-stort-skamt