Juseks akademikerförmedling förändras

Juseks akademikerförmedling - en tjänst genom bolaget Sveriges Akademikerförmedling - har sedan starten i juni 2007 erbjudit våra medlemmar karriärcoachning och jobbförmedling.

Det har varit ett stort intresse från de fyra samverkande förbundens medlemmar och första året gick 3300 medlemmar igenom programmen. Medlemmarna har varit nöjda med de erbjudna tjänsterna. Samtidigt har intäkterna från presumtiva arbetsgivare inte varit tillräckliga för att fortsätta med tjänsten med nuvarande - ambitiösa - upplägg. Sveriges Akademikerförmedling har därför valt att avveckla verksamheten i nuvarande form. Sveriges Akademikerförmedling kommer att fortsätta erbjuda coachingtjänster till våra medlemmar fram till årsskiftet.

Vad som sker efter årsskiftet med förmedlingen planerar vi för just nu och vi återkommer lite längre fram om utvecklingen. Den snabba konjunkturförändringen gör att vi främst kommer att fokusera på våra arbetslösa medlemmar.

För dig som redan har anmält dig till programmet så kommer verksamheten att fortsätta året ut. Frågor kring detta kan du ställa till din lokala förmedling.

(Källa: JUSEK.se 2008-11-01)