Debatt: Utnyttja generationsgapet

Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att låta unga och gamla skapa projekt ihop , skriver Ian Wachtmeister i ett brev på DI Debatt.

Växande ungdomsarbetslöshet är farlig för alla samhällen. Staten kan inte göra så mycket för att få fart på besvikna men arbetssugna ungdomar. Samtidigt har staten konstaterat att folk måste jobba längre. Vi har inte råd med alla dessa horder av pensionärer, viskas det försiktigt i de politiska leden. 20 procent arbetslösa ungdomar under 25 års ålder bör bli ungefär 160 000 personer. Antalet arbetslösa pensionärer är många gånger fler.

Skillnaden är att de flesta pensionärer har inkomst och sparkapital. Låt två pensionärer med stor erfarenhet och sakkunskap arbeta i ett projekt med två ungdomar. Kostnaden bli låg. Ungdomarna ersätts så pass att de kan överleva, de äldre får inte någon ersättning alls. Alla fyra får lika stort delägarskap i projektet, det vill säga i den framtid som de gemensamt försöker bygga. De gamla ska jobba precis som de unga.

Projektförslagen kan komma från många håll. Riskkapitalister, affärsänglar, änglar, stiftelser och organisationer kan skjuta till de medel som behövs för att avlöna ungdomarna. Även storföretag skulle kunna övertygas om att bistå, bland annat med lokaler som annars skulle stå tomma. Staten ska givetvis inte beskatta denna frivilligkår.

Resultatet blir nya produkter, forskning och utveckling, färska affärsupplägg och så vidare. Men också i lika stor utsträckning praktiska jobb, som i dag helt enkelt inte blir utförda av sociala skäl. De unga kommer att imponeras av de äldres erfarenheter och kontakter.

De äldre kommer att dras med av de ungas entusiasm och moderna kunskaper. Generationsgapet inte bara överbryggs, det utnyttjas. Äkta synergi. Solidariteten finns inbyggd i hela detta upplägg. Alla gör allt de kan och det de kan bäst. Sverige blir åter ett föregångsland. Vad väntar vi på?

IAN WACHTMEISTER

Företagare, 76 år

(Källa di.se 2009-02-09)