Betaltjänster på barnsajter växande problem

Webbplatser med barn och ungdomar som målgrupp lockar sina besökare att göra av med stora summor pengar. Konsumentverket anser att tjänsterna kan strida mot både föräldrabalken och marknadsföringslagen.

En av de webbplatser som anmälts till Konsumentverket är Playahead som marknadsför en tjänst där medlemmarna kan betala in pengar till sina användarkonton genom att ringa ett speciellt telefonnummer. På webbplatsen "omvandlas" sedan pengarna till leksaksvalutan Playahead dollar. Exempelvis ger ett samtal som kostar 200 kronor, en kredit på 159 kronor. De 200 kronorna hamnar på abonnentens telefonräkning. Det innebär att föräldrar blir betalningsskyldiga för dessa samtal trots att det är barnen som ringt utan förälderns samtycke.

Enligt föräldrabalken får inte företag ingå avtal med minderåriga utan föräldrarnas medgivande. Dessutom anser Konsumentverket att marknadsföringen kan vara tvivelaktig - enligt marknadsföringslagen ska det ställas särskilt höga krav på marknadsföring riktad till barn och ungdomar.

Konsumentverket har begärt synpunkter från Etiska rådet för betaltjänster innan man beslutar om eventuella åtgärder.

Källa: Konsumentverket 2004-07-30) http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngCategoryId=1201&lngArticleId=3824