• 1/20/2014 Eurodocs Vann mot Skatteverket – nu vill han ändra lagen

  read more

 • 6/28/2011 Datainspektionen - Kameraövervakning av portar endast tillåten i undantagsfall

  Kameraövervakning av portar endast tillåten i undantagsfall

  Datainspektionen har granskat kameraövervakningen i ett antal hyreshus och konstaterar att det endast vid allvarliga problem är tillåtet att &... read more

 • 6/20/2011 Datainspektionen - Tillåtet med kameror som inte syns för att stoppa sabotage på sjukhus

  Tillåtet med kameror som inte syns för att stoppa sabotage på sjukhus

  För att komma åt sabotaget av sterilförpackningar på ett sjukhus kan det vara motiverat att komplettera den vanliga kame... read more

 • 4/19/2011 Vårdgivare förbättrar informationen till patienterna

  Datainspektionen har granskat två vårdgivare som tidigare brustit i sitt sätt att informera patienterna om att deras journaluppgifter kan lämnas ut till andra vårdgivare. Myndigheten konstaterar att bristerna nu... read more

 • 4/19/2011 Så ska Intel dominera molnet

  Att erbjuda heltäckande säkerhetslösningar är en del av Intels strategi för att ta över molnet.

  Satsar säkert. Girish Juneja är ansvarig för identitetshantering p... read more

 • 4/12/2011 Allvarliga problem kan motivera skolas kameraövervakning

  Datainspektionen har granskat kameraövervakningen i sju skolor. Mycket av den övervakning av eleverna som ske... read more

 • 4/12/2011 Lösenord under attack

  Lösenordens tid är förbi. Det hoppas säkerhetsgurun Anne-Marie Eklund-Löwinder.

  När man pratar om identitet på nätet tänker många på det mest använda sättet - inloggning... read more

 • 4/11/2011 SMS-påminnelser strider mot lagen

  Att skicka ut besökspåminnelser med hjälp av sms är förbjudet. Det tvingas Socialstyrelsen konstatera efter att ha synat sin egen föreskrift. Nu ska myndigheten snabbutreda frågan.

  2011-04-06 14:42 - It i vården:

  SMS-påminnelser strider mot lagen

  Av Johan Nilsson

  Att skicka ut besökspåminnelser med hjälp av sms är förbjudet. Det tvingas Socialstyrelsen konstatera efter att ha synat sin egen föreskrift. Nu ska myndigheten snabbutreda frågan.


  Sjukhuskliniker gör det. Privata mottagningar gör det. Folktandvården gör det. Till och med psykiatriska öppenvårdsmottagningar gör det: påminner patienterna om bokade besök med hjälp av sms.
  På så sätt skickar den svenska hälso- och sjukvården varje dag ut påminnelser till tiotusentals patienter.

  Det finns bara ett problem. Det är olagligt. Inte ens om patienten gett sitt samtycke är det tillåtet.

  – De bestämmelser som finns i vår föreskrift 2008:14 innebär att patientuppgifter endast får skickas via säkra nät, med hjälp av e-legitimation eller liknande. Påminnelser av det här slaget inom hälso- och sjukvården omfattas av det regelverket, konstaterar Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillstånd på Socialstyrelsen.

  Och det innebär att det är förbjudet?
  – Ja, man får inte göra något som inte har stöd i regelverket.
  Så det innebär att alla kliniker och mottagningar runtom i landet som påminner sina patienter med hjälp av sms omedelbart måste upphöra med det?

  – Regelverket måste följas, men här ser vi att det får oönskade konsekvenser. Därför ser vi över det nu.

  Den aktuella föreskriften, som hanterar hur patientuppgifter får överföras, började gälla den 1 januari 2009. Anders Printz kan dock inte förklara hur det kommer sig att sms-påminnelser, som varit en realitet i stora delar av vården i flera år, plötsligt blev olagliga.

  – Jag kan inte redogöra för hur vi tänkte då, men jag kan konstatera att föreskriften som sådan har en stor betydelse för att skydda patientuppgifter. Att den också fick den här konsekvensen borde vi kanske ha tänkt på, men det gjorde vi inte då.

  Anders Printz berättar att myndigheten nu, i samråd med Datainspektionen, snabbt ska se över regelverket för att få till en förändring. Må-let är att bli klar till årsskiftet, även om han inte kan garantera att det går så snabbt.

  – Om det visar sig att denna bestämmelse hänger ihop med andra bestämmelser kan det ta längre tid.

  Magnus Bergström, it-säkerhetsspecialist på Datainspektionen, säger att en lösning vore att kryptera meddelandet. Detta skulle dock kräva någon form av programvara i den mottagande mobiltelefonen.

  – Dagens situation är klart otillfredsställande. Vi får se hur det går, men vi förutsätter att regelverket kommer att förändras. Så sent som i höstas missade jag själv en tandläkartid bara för att sms-påminnelsen uteblev.

  (Källa: it i vården 2011-04-06 http://itivarden.idg.se/2.2898/1.378437/sms-paminnelser-strider-mot-lagen)
  read more

 • 4/5/2011 Uppblåst statistik om överprövningar

  Antalet överprövningar är inte på långa vägar så många som officiell statistik kan ge sken av. Konkurrensverket redovisar 3 154 överprövningsmål under 2010. I verkligheten är... read more

 • 4/5/2011 Brister vid myndigheters informationsutbyte

  Datainspektionen har granskat informationsutbytet mellan statliga myndigheter och socialnämnder genom så kallad direktåtkomst. Granskningen visar att det finns brister i informationsutbytet.

  Den 1 januari ... read more