• 6/6/2008 Kammarrätten stoppar Vervas e id-avtal

  e-id blir troligen avtalslöst från den 1 juli 2008.

  Kammarrätten har idag fattat interimistiskt beslut om att Vervas pågående upphandling av elektronisk identifiering, eID 2008 inte får avslutas fö... read more

 • 5/28/2008 Klart med Vervas ramavtal för e-id

  Vervas upphandling av e-legitimering riskerade att bli uppskjuten efter begäran om överprövning, men länsrätten tar inte upp fallet.

  Upphandlingen av statliga ramavtal för elektronisk identifiering och e-l... read more

 • 5/28/2008 Den korrupte upphandlaren

  Trots att Sverige hör till värdens minst korrupta länder är mutor ändå ett problem. Den offentliga sektorn är särskilt utsatt enligt Brottsförebyggande rådet. I en kartläggning redovisas exe... read more

 • 5/21/2008 e-id riskerar att bli avtalslöst

  Vervas upphandling av e-id överprövas i länsrätten vilket innebär att tidsplanen har ändrats.

  En leverantör har begärt överprövning i länsrätten av Vervas upphandling av e-id.... read more

 • 4/25/2008 Överdrivet fokus på signering i den svenska modellen

  Nu står vi med en standard som saknar stöd utom i en mindre krets av it-konsultbolag

  E-LEGITIMATION Del 1: Visionen. Nollberga är en helt vanlig svensk kommun med bibliotek, apotek, vårdcentral, ICA, Konsum och Sys... read more

 • 4/8/2008 Små företag stängs ute från upphandling

  Irrelevanta krav, krångel och tidsödande hantering stänger ute små företag från offentliga upphandlingar. Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson uppmanar dig som upphandlare att förbättra konkur... read more

 • 3/26/2008 e-handel ökar hos kommuner och landsting

  Allt fler kommuner och landsting inför elektronisk handel. Det visar en undersökning som genomförts av SKL.

  Under förra året gjorde Sveriges Kommuner och Landsting en undersökning av e-handelsituationen h... read more

 • 3/12/2008 Fokuseringen på referenser måste få ett slut

  Bakom varje tecknat ramavtal ligger mängder av oavlönat arbete från referenter. Röster höjs nu för att minska referenshysterin vid offentliga upphandlingar. Ett förslag är att inte göra referenstagning... read more