BankID

Eurodocs har avtal som gör det möjligt för alla svenskar som har e-legitimationer utfärdade av de svenska bankerna att använda dessa på Eurodocs tjänster.

BankID

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.