CFL, Centrum för flexibelt lärande

CFL är Söderhamns arena för vuxnas lärande.

CFL, Centrum för flexibelt lärande

Centrum för flexibelt lärande (CFL) erbjuder flexibelt lärande för individer, näringsliv och organisationer. CFL är också en mötesplats och studiemiljö som är öppen för alla. Forskning och utveckling, FoU, ryms också inom CFLs verksamhet.

CFL är ett så kallat lärcentrum och ingår i förvaltningen Lärande & Arbete i Söderhamns kommun.