Staffangymnasiet

Staffangymnasiet är Söderhamns gymnasieskola.

Staffangymnasiet

Här erbjuds 12 nationella program och 21 inriktningar samt det individuella programmet. På skolan finns det ca 1000 elever och ca 110 medarbetare. Skolan leds av en gymnasiechef och tre rektorer. Staffangymnasiets profil präglas av kunskaper, inflytande och internationalisering.

Staffangymnasiet satsar medvetet på IKT och satsningen har fått genomslag i Sverige, där en stor datortillverkare använder staffangymnasiet som gott exempel. På skolan finns ett trådlöst nätverk och vi satsar på en kontinuerlig utbyggnad av datorparken med bärbara och stationära datorer.