TeliaSonera

TeliaSonera ansvarar för drift av Eurodocs CA-tjänst för utgivning av e-legitimationer och certifikat.

TeliaSonera

Telias erfarenheter, marknadsandel och renommé som en leverantör av VERVA:s eID-avtal är viktigt för Eurodocs.