Eurodocs e-legitimation

Säker identifikation till låg kostnad

Eurodocs e-legitimation

Eurodocs e-legitimation

Eurodocs e-legitimation är ingen ny uppfinning. Vi investerar i en infrastruktur som bygger på befintlig och beprövad teknik. Genom att så många kunder och markandssegment är med och delar på kostnaden är detta den tveklöst billigaste lösningen. All, inte minst slutanvändaren, tjänar på detta. Eurodocs tar Internet till nästa nivå genom att tillföra säkerhet, kanske den viktigaste hörnstenen i internets utveckling. Detta öppnar även dörrar för nya marknadsområden och kundgrupper.

Trygghet för alla parter

E-legitimationen är programmerad med personuppgifter, detta medför att det blir ett giltigt ID. Varje gång användaren till exempel skickar e-post, loggar in på servrar eller internet behöver han/hon inte autentiseras med hjälp av lösenord och användarnamn. E-legitimationen är allt som behövs för att säkerställa användarens identitet och få en säker överföring. Detsamma gäller vid betalningar, beställningar eller fakturor på internet, eller kontakt med myndigheter. Genom användandet av e-legitimationen vet mottagaren säkert vem beställaren är och kan med trygghet lämna ut information eller varor. Det fungerar naturligtvis lika åt andra hållet – användaren kan nu vara säker på vem den andra parten är och man får ett juridiskt giltigt avtal.

Priser:

Vid köp av mindre volymer ligger priset på 138 kr/e-legitimation. Vid större volymer lämnas stora rabatter.

Vid köp av mindre volymer ligger priset på 162-562 kr/kortläsare beroende på typ av läsare. Vid större volymer lämnas stora rabatter.