ID-kort

Ett kort - många vinster!

ID-kort

 

Eurodocs e-legitimation

Användningsområdena och vinsterna av att använda Eurodocs ID-kort är långt större än för andra kort.

- Tekniken används redan idag inom e-banking och e-goverment. Eurodocs möjliggör dessutom säker kommunikation/identifiering inom e-kundtjänst, e-kundinformation, e-handel, e-konto och e-mail.

- Signering av dokument, beställningar och avtal samt juridiska underskrifter.

- Säker e-mail. Genom att använda dig av Eurodocs e-legitimation kan du kryptera dokument och e-mail med känslig information så att endast auktoriserade får öppna dem.

- Visuell legitimation. Eurodocs kunder har även möjligheter att profilera sitt företag genom att grafiskt utsmycka kortet med till exempel sin logotyp.

-  Medlems- och bonuskort. Kortet innehåller en systemlösning för att knyta dina medlems- och lojalitetskort till e-legitimationen.

På sikt är Eurodocs e-legitimation det enda kort du behöver!

Priser:

Tjänstekort/personalkort                     390 kr/kort
SIS ID-kort                                         490 kr/kort

Vi lämnar stora rabatter vid köp av större volymer.