ABC4Trust

Ett forskningsprojekt som skyddar individens identitet, anonymitet och personliga integritet på nätet

ABC4Trust

Om ABC4Trust

ABC4Trust-konsortiet

ABC4Trust är ett projekt på 13,5 miljoner euro, varav 8,85 miljoner euro tillförs av Europeiska unionens sjunde ramverksprogram (FP7). Det internationella och multidisciplinära ABC4Trust-konsortiet leds av Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Tyskland. Övriga medlemmar i konsortiet: Alexandra Instituttet, Danmark, Research Academic Computer Technology Institute, Grekland, IBM Research-Zurich, Schweiz, Miracle A/S, Danmark, Nokia Networks GmbH & Co. KG, Tyskland, Technische Universität Darmstadt, Tyskland, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz, Tyskland, Eurodocs AB, Sverige, CryptoExperts, Frankrike, Microsoft Research and Development France SAS, Frankrike, Söderhamns Kommun, Sverige.

ABC4Trust Consortium

 

ABC4Trust startade i november 2010 och kommer att pågå i fyra år till början av 2015.

Mer information finns på:
ABC4Trust
European Commission : CORDIS : Projects and Results : Attribute-based Credentials for Trust

ABC4Trust Explained


Nedan är en video producerad av konsortiet för att förklara Privacy-ABCs (på engelska):ABC4TrustBook    Den nyutgivna ABC4Trust boken finns här:
   Attribute-based Credentials for Trust - Identity in the Information Society

Visit site