Virtual Business

En innovativ, rättvis, icke dömande och kostnadseffektiv innovationsmodell som gynnar hela Sverige.

Virtual Business

Virtual Business


En innovativ, rättvis, icke dömande och kostnadseffektiv innovationsmodell som gynnar hela Sverige. Modellen har stora fördelar för alla, såväl entreprenörer som studenter, arbetslösa, experter, befintliga företag, investerare, riskkapitalister och offentliga aktörer.

Hade du trott på Skype, IKEA eller Tetrapak?
Nya affärsidéer möts förr eller senare av beslutsfattare som ska bedöma om idén håller eller inte. Oftast innebär det att en person eller grupp, utifrån egna erfarenheter och kunskaper, ska ta ställning till om just den här idén kommer att kunna generera pengar, om den är möjlig att genomföra och om den är värd att satsa på. Den eller de som bedömer idén tar också hänsyn till hur affärsplan och budget ser ut, vem som kommer med idén och vilken kompetens och erfarenhet den personen har.

Det här systemet har brister och skulle kunna effektiviseras, tycker vi på Eurodocs. Därför har vi tagit fram en modell som kan hjälpa goda affärsidéer att utvecklas och bli till lönsamma företag.

 •   De stora fördelarna med Virtual Business är att ... 

  - Affärsidén hamnar i fokus

  - Entreprenörer och affärsidéer får samma chans oavsett entreprenörens kön, ursprung, kontakter, tidigare erfarenheter, resurser eller praktiska möjligheter.

  - Arbetslösa, studenter och konsulter får en meningsfull sysselsättning, utbildning, meriter, erfarenheter, kontakter, utvecklings- och karriärmöjligheter.

  - Chanserna att få ett arbete ökar väsentligt för de arbetslösa som deltar i olika projekt.

  - Systemet är självfinansierat.

Visit site